Erasmus+ výzva pre mobility pedagógov a zamestnancov do krajín EÚ na akademický rok 2017/2018
Termín podávania prihlášok: 22.9.2017
Koordinátor: doc. Ing. Peter Mesároš, PhD.
http://www.tuke.sk/wps/portal/tuke/university/news/erasmus-eu 

Prílohy:

2017-2018_vzyva_ped_zam

ERASMUS+_Prihlaska_2017

Pracovny_plan_ERASMUS+_KA103

Program_vyucby_ERASMUS+_KA103